Sijoitussuunnitelma

Suunnitelman taustoista ja tavoitteista

Tarkoituksena on ylläpitää suhteellisen yksinkertaista sijoitussalkkua, joka tarjoaa hyvää, suhteellisen ennustettavaa ja varmaa perustuottoa ja jonka kanssa voi nukkua yönsä sikeästi ilman murheita. Sijoitusten tulee olla sellaisia, että vaikka niiden hinnat pörssissä romahtaisivat -50%, niin voi olla rauhallisin mielin ja allokoida niihin luottavaisesti uutta pääomaa.

Vuonna 2007 alkaneeseen sijoitushistoriaani peilaten voin todeta, että en osaa analysoida yhtiöitä ja osakepoiminta omalla kohdallani on ollut puhdasta spekulointia. Sinällään näkemyksen ottaminen ja mahdollisuus korkeisiin tuottoihin houkuttelee minua suuresti, mutta tulokseni ovat olleet sen suhteen laihoja. Tälläinen toiminta aiheuttaa myös suurta stressiä, enkä myöskään halua täysin riskeerata jo sangen suureksi kasvanutta sijoitusvarallisuuttani pysyvälle pääoman menettämiselle.

Niinpä ainut rationaalinen ratkaisu minulle on sijoittaa osakkeisiin indeksisijoitusten avulla. Varsinainen tavoitteeni on saavuttaa taloudellinen riippumattomuus, jonka minimitasoon vaaditaan 650 000 euron kokoinen osakesalkku. Tuon saavutettuani haluan kuitenkin nostaa salkun koon miljoonan euroon, joka takaisi taloudellisen riippumattomuuden jo sangen selkeästi ja turvallisesti. Tämän jälkeen salkusta on luvallista nostaa varoja elämiseen, mutta antaa sen kuitenkin kasvaa lopun elämäni vähintään inflaation verran, mielellään enemmän.

Sijoittamien

Sijoittamisen tulee olla suoraviivaista ja tehokasta. On kuitenkin ymmärrettävä ja hyväksyttävä että täydellisyyteen on mahdotonta päästä, joten tietty määrä kompromisseja ja epätehokkuuksia on hyväksyttävä. Spekuloiminen on kielletty. Sijoitustoiminnan kulut on pidettävä hallinnassa ja turhaa kaupankäyntiä on vältettävä. Turhia veroseuraamuksia tulee kaihtaa, mutta niitäkään ei kannata täysin yrittää välttää. ETF-tuotteiden myyminen on kielletty. Osakepaino on pidettävä kaikenaikaa vähintään 100%:ssa. Ajoittaminen on myöskin kielletty. On toimittava kurinalaisesti ja mielen on oltava nöyrä oman osaamisen puutteiden myöntämiseksi, sekä ylituoton saamisen vaikeuden ymmärtämiseksi. Houkutuksista on pysyttävä erossa. Osakemarkkinoita ei saa seurata liian läheltä, vaan on keskityttävä isoon kuvaan ja pidettävä etäisyyttä. Tuottojen on annettava kumuloitua omassa rauhassaan, ilman asiaan puuttumista.

Sijoitussalkku rakennetaan pelkästään indeksi-ja indeksiosuusrahastoista. Lähtökohtana allokaatiolle voidaan pitää All-world osakeindeksiä, mutta sitä ei kuitenkaan tarvitse täysin noudattaa. Sijoitusten tulee olla sellaisia, että niitä ei tarvitse koskaan myydä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että seurattavan kohdeindeksin on oltava järkevä ja aikaa kestävä, eikä liian niche. Esimerkiksi Nasdaq100 ja Suomi -indeksirahastoihin sijoittaminen on sallittua, vaikka näin erotutaankin selkeästi all-world indeksistä. Toisaalta taas jotkin clean water-, tai Venäjä -tyyppiset indeksirahastot on kielletty. Rahaston itsessään on oltava myös elinvoimainen ja ensisijainen valinta on aina Vanguard.

Salkku on rakennettava useista ETF-tuotteista, jotta Nordnetin superluoton kultatason vaatimukset voidaan täyttää. Vaikka salkku rakentuu useista eri indekseistä, niin on salkun kokonaisuus kuitenkin oltava ymmärrettävä ja hallittava. 

Käytettävien ETF-tuotteiden kriteerit
-Laaja ja järkevä yleinen markkina-arvopainotteinen seurantaindeksi
-Fyysinen
-Alhaiset kulut
-Elinvoimainen
-Verotuksellisesti suotuisa kotipaikka (Irlanti)
-Nordnet antanut lainoitusarvon
-Osingot uudelleen sijoittava (7/2021 -> )


Salkun vivuttaminen

Sijoituksia voidaan vivuttaa velkarahalla, jotta salkku performoisi paremmin. Tämä tulee kuitenkin tehdä varovasti riskit halliten- ja tiedostaen. Vaikka ajoittaminen onkin kielletty, niin velkarahan käyttö tulee ensisijaisesti kohdistaa tilanteisiin joissa todennäköisyydet hyvään tuottoon pitkällä aikajänteellä ovat keskimääräistä paremmat. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa arvostukset ovat historiallisesti tai eteenpäin katsoen matalat tai kurssit ovat romahtaneet jonkin ohimenevän kriisin -tai muun teknisen syyn takia. Velan määrä on pidettävä järkevällä tasolla, jotta pakkomyynteihin tai muihin mahdollisiin ongelmiin ei jouduta ja että velan määrä ei aiheuta liian suurta stressiä.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti