torstai 28. joulukuuta 2017

Palautteeni Finanssivalvonnalle

lainsäädäntöSuomalaiset osakevälittäjät joutuvat vuodenvaihteen jälkeen lopettamaan asiakkailtaan mahdollisuuden käydä kauppaa Pohjois-Amerikassa listatuilla sijoitustuotteilla. Syynä tähän on Suomen Finanssivalvonnan (FIVA) tulkinta EU:n avaintietoasiakirjoja koskevan PRIIPS-asetuksen ja rahoitusmarkkinoita sääntelevän MiFID II -direktiivin vaatimuksista. Sääntelyssä on todettu, että jäsenvaltiot voivat itse määritellä kielivaatimukset. Lisäksi sääntely velvoittaa rahastot laatimaan avaintietoasiakirjan samalla kielellä, kuin mitä sijoitustuotteen markkinoinnissa on käytetty. Fivan katsontakanta asiaan on tällä hetkellä se, että "suomea tai ruotsia olisi syytä käyttää". Fiva aikoo kuitenkin tarkastella kielikysymystä pankkien kanssa uudelleen keväällä ja "saattaa sallia englanninkielisen avaintietoesitteen joissain erityistilanteissa". (Lähde :Taloussanomat)


Fivan tulkinta EU asetuksista on mielestäni täysin käsittämätön ja asettaa Suomalaiset piensijoittajat eriarvoiseen asemaan EU:ssa ja maailmassa. Henkilökohtaisesti en näe mitään järkevästi perusteltua syytä tälläiselle sääntelylle. Lisäksi tuosta Taloussanomien jutusta nousee ikävästi esille virkakoneiston toimintatapa joka vaikuttaisi menevän siten, että ensin varmuuden vuoksi tulkitaan uudet direktiivit mahdollisimman tiukasti (järjestä välittämättä) ja joskus myöhemmin vasta perehdytään aiheeseen ja sääntelyn tarpeellisuuteen. Tälläinen toiminta tekee melkoista vahinkoa Suomessa toimiville sijoitusalan yrityksille ja sijoittajille, jotka joutuvat elämään epävarmuudessa, kokemaan poliittisten riskien realisoitumisen ja muuttamaan sijoitussuunnitelmiaan. Asiasta tiedottaminen on jäänyt täysin vajavaiseksi ja esimerkiksi Nordnet oli siinä uskossa, että he voisivat itse kääntää avaintietoesitteet suomenkielelle. Tämä ei tietenkään Fivalle sopinut.

Asiasta suivaantuneena lähetin Finanssivalvontaan seuraavanlaisen sähköpostin, johon en ainakaan toistaiseksi ole saanut vastausta:


Hei,

Olette linjanneet, että etf-rahastojen avaintietoesitteet olisi oltava jatkossa saatavilla joko suomen- tai ruotsinkielellä. Tämä on mielestäni täysin järjenvastainen päätös, jonka seuraukset ovat vakavia ja kauaskantoisia. Ulkomaalaisissa pörsseissä kauppaa käyvät sijoittajat ovat yleisesti ottaen hyvin perillä sijoittamisesta, eikä heidän sijoitusmahdollisuuksiaan tule missään tapauksessa rajoittaa näin räikeästi. On täysin absurdia holhota henkilökohtaisen- ja kansantalouden kannalta järkevästi toimivia yksityishenkilöitä. Globalisoituvassa maailmassa on lainsäädännössä annettava mahdollisuus englanninkielisille palveluille, eikä vaatia kansainvälisiä suuryhtiöitä kääntämään jokaista lomaketta marginaalikielille (kuten suomi). Yksilöille on annettava vastuu ja päätäntävalta omasta elämästään ja omista rahoistaan. Lainsäädännön tehtävänä on estää vahingollinen ja epäoikeudenmukainen toiminta.

Pohjois-amerikassa on tarjolla valtavat määrät erinomaisia sijoitustuotteita, mitä euroopasta ei ole saatavilla. Tälläisellä päätöksellä te ajatte sijoittajat allokoimaan varansa joko huonompiin sijoituskohteisiin, tai vaihtoehtoisesti siirtämään sijoitustoimintansa EU:n ulkopuolella toimiville osakevälittäjille. Näin ollen te luotte täysin turhia kaupankäynnin esteitä, hankaloitatte suomalaisten yksityishenkilöiden vaurastumista, tarjoatte EU:n ulkopuolisille osakevälittäjille merkittävän kilpailuedun ja vähennätte Suomen valtion verotuloja (rahojen siirtyessä ulkomaille).

Mielestäni pohjois-amerikan pörsseissä listattujen rahastojen tulee noudattaa listausmaansa lainsäädäntöä ja koska he eivät edes markkinoi näitä sijoitustuotteita eurooppalaisille, niin ei heitä voi velvoittaa palvelemaan suomenkielellä. Yhdenvertaisuuden, yksilönoikeuksien ja kansainvälisen kaupankäynnin-, sekä kansankapitalismin edistämiseksi, jokaisella suomalaisella tulee kuitenkin ehdottomasti olla mahdollisuus sijoittaa ulkomailla listattuihin sijoitustuotteisiin. Väitän että suurin osa Yhdysvaltalaisiin etf-rahastoihin sijoittaneista suomalaisista ymmärtää paljon paremmin mihin ovat rahansa laittaneet, vaikka tuote-esitteet ovatkin olleet englanninkielisiä; kuin he jotka ovat sijoittaneet suomalaisen kivijalkapankin kalliiseen rahastoon ja ovat vielä kaiken lisäksi saaneet pankin sijoitusneuvojalta henkilökohtaista opastusta sijoitustuotteeseen liittyen.

Tässä teidän päätöksessänne haiskahtaa vahvasti eurooppalaisten suurpankkien lobbaus ja korruptio, tai sitten teillä ei ole minkäänlaista käsitystä sijoittamisesta. Mikäli tämä päätös tulee tälläisenään voimaan, niin tulen ainakin henkilökohtaisesti siirtämään osakevarallisuuteni suomalaiselta osakevälittäjältä, ulkomaalaiselle palveluntarjoajalle. Tälläistä toimintaako te haluatte edesauttaa?

6 kommenttia:

 1. On todella sijoittajien aliarvioimista, kun yleisesti hyvin englantia hallitsevia Suomen kansalaisia näin holhotaan. ETF-tuotteita hankkivat sijoittajat ovat muutenkin luultavasti keskimääräistä valveutuneempia tyyppejä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juurikin näin! Erityisen hölmöä tämä on jos se pitää paikkaansa, että suomalaiset saisivat jatkossa ostaa Xetrasta saksankielisillä avaintietoesitteillä myytäviä etf:iä.

   Poista
  2. Isharesin Euroopassa listatuita etf on saatavilla Suomeksi avaintieto esite. Lisäksi Vanguardin etf on listattuina Euroopan pörsseihin ja myös niistä on Suomeksi tietoa. Hyvän viestin olet kirjoittanut fivaan. Olen samaa mieltä, että tämä on typerä uudistus.

   Poista
 2. Kallistun kyllä tuohon viimeiseen selitykseen: ei minkäänlaista käsitystä sijoittamisesta. Itselläni on mennyt usko ja luotto finanssivalvontaan jo kauan aikaa sitten. Hävettäisi olla työssä tuolla. Järkevä ihminen peruisi päätöksensä tässä asiassa, mutta ei taida Fivassa olla yhtään sellaista: http://downshiftaaminen.blogspot.fi/2017/07/finanssivalvonta-ilmoitus.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juu, ei voi hirveästi tuota instituutiota kyllä ainakaan kehua!

   Poista
 3. Hyvä vastaanottaja

  Kiitos yhteydenotostanne ja palautteestanne Finanssivalvonnalle.

  Vuodenvaihteessa tuli voimaan sijoitustuotteiden tarjoamista ja markkinointia koskeva uusi EU-tasoinen MiFID2- ja PRIIPs-sääntely. MiFID2 edellyttää mm. asiakaskohderyhmän määrittämistä kullekin sijoitustuotteelle, jotta sijoitustuotteita myytäisiin vain sellaisille asiakkaille, joille tuote sopii.

  PRIIPs-asetus edellyttää, että sijoitustuotteen kehittäjä laatii paketoiduista sijoitustuotteista avaintietoasiakirjan ja julkaisee sen verkkosivustollaan. Avaintietoasiakirjan tavoitteena on antaa paketoitujen sijoitustuotteiden keskeisin informaatio ei-ammattimaisille sijoittajille ymmärrettävästi heidän omalla äidinkielellään. Poikkeuksellisesti kansallisten kielten lisäksi kyseeseen voi tulla jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä muu kieli. Jos tuotteen myyntiä edistetään kansallisella kielellä, esimerkiksi suomeksi, on avaintietoasiakirja kuitenkin PRIIPs-asetuksen mukaan aina laadittava myös vastaavalla kielellä.

  PRIIPs-sääntelyn soveltamisen alkaessa 1.1.2018 on käynyt ilmi, että ei-ammattimaisten sijoittajien saatavilla oleva tuotevalikoima on joiltakin osin vähentynyt. Keskeisiä syitä on kaksi. Joissakin tapauksissa avaintietoasiakirjasta ei ole suomen- tai ruotsinkielistä käännöstä olemassa. Suuremmassa osassa tapauksia PRIIPS-sääntelyn edellyttämää avaintietoasiakirjaa ei ole kuitenkaan ollut lainkaan olemassa. Samanlainen ilmiö on tapahtunut monessa muussakin EU-maassa.

  Esimerkiksi joidenkin eurooppalaisten ETF-tuotteiden osalta voi olla tilanne, että tuotteen kehittäjä ei ole kääntänyt avaintietoasiakirjaa suomen tai ruotsin kielelle. EU:n ulkopuolisten maiden (esim. Yhdysvallat) osalta tilanne voi olla kuitenkin se, että esimerkiksi ETF-tuotteiden kehittäjät eivät pääsääntöisesti ole lainkaan laatineet PRIIPs-sääntelyn edellyttämiä avaintietoasiakirjoja.

  Fiva on 25.1.2018 antanut tulkinnan, jonka mukaan avaintietoasiakirja voidaan tietyissä tilanteissa laatia englanninkielisenä. Englanninkielisen avaintietoasiakirjan käyttö on mahdollista Suomessa vain, jos tuotteen myyntiä ei edistetä suomen tai ruotsin kielellä. Lisäksi tuotteen tarjoajan tulee mm. varmistua, että asiakas voi ymmärtää PRIIPs-asetuksen tavoitteiden mukaisesti englanninkielellä esitetyt PRIIP-tuotteen keskeiset ominaisuudet ja riskit.

  Fiva käy keskustelua toimialan kanssa muista tarvittavista tulkinnoista ja linjauksista. Koska kyse on suoraan sovellettavasta EU-sääntelystä, niin osaan tulkintoja on kuitenkin saatava eurooppalaisten valvojien yhteinen kanta.

  VastaaPoista