maanantai 2. tammikuuta 2017

Tilinpäätös 2016

Vuosi 2016 on jo historiaa, joten on vuotuisen tilinpäätöksen aika! 

Tilinpäätöksestä tuli hieman pitkähkö, mutta se sisältää paljon grafiikkaa ja antaa mielestäni erittäin hyvän ja rehellisen kokonaiskäsityksen taloudellisesta tilanteestani.Tulot, Menot ja Säästäminen

Nettotulot pysyivät lähestulkoon edellisvuoden tasolla, Päätyöni muodosti 69% ja sivutyöni 27% tuloistani, jotka kokonaisuutena olivat verojen jälkeen 36 973 euroa. Muita tulonlähteitä olivat sukulaisilta saadut rahalahjat (3%) ja internetistä saatavat mainostulot (1,3%). 

Tulojeni jakautuminen vuonna 2016
Menot pysyivät hyvin hallinnassa. Ainoastaan joulukuu oli pettymys, kun autooni tuli 1 200 euron remontti ja huolto, jonka seurauksena kuukauden kokonaismenot nousivat huimaan 2033 euroon. Ainoa rahan törsäily tapahtui keväällä, kun ostin puutarhakalusteita noin 600 eurolla.  Kokovuoden menoni olivat 13 140 euroa, mikä tarkoittaa 1095 euroa kuukautta kohden. 1000e/kk tavoiteeseen en siis aivan päässyt, mutta tulos on kuitenkin mieluinen.


Säästötavoitteeni vuodelle 2016 oli 20 000 euroa. Tavoite koostui osakkeisiin säästämisestä (15 122 euroa) ja asuntolainan lyhentämisestä (4878  euroa).  Ylitin tavoiteen ja lopullinen säätösumma kohosi 23 883 euroon! Osakkeisiin sain säästettyä 19 380 euroa ja asuntolainaa lyhensin 4 452 eurolla. Säästöprosentiksi muodostuin 64,46%. Mikäli asunolainan lyhennystä ei lasketa säästämiseksi, niin säästöprosentti oli 52,42%, eli ylitti 50% tavoitteen.

Tulojen kuukausijakauma
Tässä kohtaa on hyvä huomioidan mikä merkitys sivutuloilla on säästämismahdollisuuksieni suhteen. Voidaan ajatella, että päätyöstä saamista tuloista (25 396e) ainoastaan 1 562 euroa meni kulutukseen ja loput jäi säästöön. Näin ollen elin käytännössä sivutuloilla ja sain säästettyä lähes kokonaan päätyöstäni saamani tulot. Näin ollen kaavailuni sivutöiden vähentämiseksi (tai jopa lopettamiseksi) tulisivat aiheuttamaan merkittävän kolauksen säästämismahdollisuuksiini. Tämä näkyikin jo loppuvuodesta, kun vähensin sivutöiden tekoa ja tulot laskivat selvästi, kuten viereisestä kaaviosta voi huomioida.


Tilastoja tarkastellen vuosi oli erinomainen ja säästöt nousivat ennätyslukemiin. Erityisesti vuoden 2015 surkeaan tulokseen (johtui auton ostosta ja asunnon vaihdosta) nähden säästämisaste nousi reilusti, tulot pysyivät samalla tasolla ja menot olivat alhaiset.
Tulojen, Menojen ja Säätöjen historia

Sijoittaminen

Vuosi 2016 jää itselläni historiaan spekulatiivisen riskinoton vuotena. Vuoden 2015 näkemykseni mukaan länsimaiden osakemarkkinat ovat "haastavasti hinnoiteltuja" ja erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden arvostukertoimet ovat korkealla. Näkemykseni on tämän jälkeen ainoastaan vahvistunut, vaikkakaan korjaustaliikettä ei ole vielä tapahtunut. 

Itse siis tyhjensin salkkuni "normaaleista" indeksisijoituksista vuoden 2015 aikana ja käänsin katseeni alhaisemmin hinnoiteltuja markkinoita kohden. Ensin sijoitin mm. Venäjälle ja Braziliaan, mitkä nousivatkin 2016 aikana merkittävästi. Myin nuo sijoitukset kuitenkin tammikuussa pois ennen suurta nousua. En siksi, että olisin pitänyt niitä huonoina sijoituksia, vaan koska näin vieläkin paremmat tuottomahdollisuudet kaivossektorin puolella.

Salkkuni onkin ollut viimeisen vuoden ajan lähes 100% sijoitettuna pieniin kulta- ja hopeakaivosyhtiöihin. Ajoitukseni näiden suhteen oli lähetulkoon täydellinen, mutta typeryyksissäni aloin hienosäätämään osakekohtaisia allokaatioita tammikuun loppupuolella. Myin osakkeita, koska halusin tehdä pieniä muutoksia, sekä tehdä pieniä pikavoittoja. Tarkoituksenani oli ostaa samaisia osakkeita parin päivän sisällä takaisin. Säätöni osui kuitenkin huonoinpaan mahdolliseen ajankohtaan, koska juuri tuolloin sektori teki käännöksen ja hinnat lähtivät nousuun. Jäin vähäksi aikaa sivuraitelle, koska en voinut tietää oliko kyse äärimmäisen volatiliteettisen markkinan heilunnasta, vaiko markkinan käätymisestä kohti nousua. Tämän hölmöilyni seurauksena jouduin ostamaan pohjahinnoilla aiemmin ostamiani osakkeita takaisin salkkuun kaksinkertaisilla hinnoilla. 

Pahin virheeni oli kun myin 2,8 usd hinnalla ostamani First Majestic Silverin osakkeet pois 2,94 usd hintaan. Tässäkin oli nimenomaan tarkoitus ottaa pieni pikavoitto ja ostaa osakkeet pian takaisin (luulin että olemme vielä laskumarkkinassa, mutta käännös tapahtui juuri tuolloin). Tammikuussa osakkeen alin noteeraus oli 2,4 usd, josta osake nousi elokuuhun mennessä 19,15 usd;n hintaan. Nousua siis huimat 698%. Ostin osaketta noin 15 000 dollarilla ja ilman myyntiä kyseinen sijoitus olisi siis kasvanut yli 100 000 yhdysvaltojen dollariin.Elokuun jälkeen osake on kuitenkin laskenut merkittävästi muun sektorin mukana, kun hopean hinta on alentunut. Osake on kuitenkin vielä huomattavasti korkeammalla tasolla, kuin tammikuussa. Vastaavanlaiset virheet tapahtuivat myös Brazil Resource ja Ivanhoe mines -osakkeiden kanssa.

First Majestic Silver (AG) kurssikehitys

Kulta- ja hopeakaivossektori teki siis alkuvuodesta merkittävän käänteen ja huiput koettiin elokuussa. Tämän jälkeen sektori on laskenut merkittävästi, ollen kuitenkin vielä reilusti vuoden vaihteen tasoja korkeammalla. Kaivossektorin osakkeet ovat reagoineet voimakkaasti raaka-aineiden hintojen vaihtelun seurauksena.
Kullan ja hopean hinnan kehitys USD
Junior Gold Miners ETF (GDXJ) kurssikehitys

Kaikesta tunaroinnista ja vuoden loppupuoliskon kurssilaskusta huolimatta vuosi oli erinomainen. Salkkuni twr-tuotto oli Heinäkuun loppuun mennessä 170%, jonka jälkeen osakkeet halpenivat merkittävästi loppuvuotta kohden. Vuoden lopullinen twr-tuotto jäi harmillisesti juuri ja juuri alle 100%; 99,88 prosenttiin. Laskuissani olen huomioinut kaikki kulut ja verot, sekä myös tuottamattomana olleet sijoituksiin varatut käteisvarat on laskuissa mukana. Mainittakoon vielä, että olen vähentänyt tuotosta myös vuodelta 2015 kertyneet verovelat, jotka joulukuussa tulivat maksuun. Nordnetin mukaan vuosituottoni olisi ollut 109,42%.

Sijoitusteni TWR-tuotto 6/2007 - 12/2016


Rahassa arvonnousu tarkoittaa 93 838 euroa, jonka päälle tuli vielä 19 380 euroa uutta pääomaa. Täten salkun arvo nousi kokonaisuudessaan vuoden takaisesta 89 906 eurosta 113 219 eurolla 
203 125 euroon. Huippuarvo heinä-elokuussa oli jossain 270 000 euron tietämillä

Salkun arvon kehitys: Sijoitettu vs salkun arvo
Suurin osa sijoituksistani on sijoitettuna edelleen kulta- ja hopeakaivosyhtiöihin, mutta tulevat sijoitukset suuntautuva jo muualle. Vuoden viimeiset sijoitukset kohdistuivat Global X Nigeria (NGE) ja Global X Uranium (URA) ETF:iin. Uskon että kaivossektorilla (erityisesti hopea ja uraani), tulee olemaan lähivuosina huomattava tuottopotenttiaali. Tulevan vuoden uusien sijoitusten pääpaino tulee itselläni kohdentumaan todennäköisesti uraanikaivosten suuntaan.

Allokaatio 31.12.2016

Kokonaisvarallisuus

Varallisuuteen lasken käteisen ja sen omaisuuden jonka arvon voi olettaa vähintään säilyvän. 

Olen tyytyväinen tilanteeseenni, että asunto ei ole suurin omaisuuseräni, kuten niin monella muulla suomalaisella. Toki vielä on paljon tekemistä, että sen prosentuaalinen osuus varallisuudestani pienenisi vielä huomattavasti. Bruttovarallisuuteni on 357 525 euroa ja nettona 224 095 euroa.

Kokonaisvarallisuuteni jakauma

Seuraavaksi muutama havainnollistava kaavio nettovarallisuuteni kehittymisestä viime vuosilta:

Varallisuuteni kehitys
Nettovarallisuuteni vuosittaiset muutokset euroissa
Nettovarallisuuteni vuosittaiset muuokset prosentteina
Velkataakkaa minulla on kannettavanani ainoastaan asuntolainan muodossa. Ensiasuntoni ostin vuoden 2015 loppupuoliskolla ja tästä on lainaa jäljellä vielä 133 430 euoroa (asunnon arvo 151 000 euroa). Korkokulut ovat 0,85% +6kk euribor, eli erittäin alhaiset. Korkomaksuja ja muita kuluja on aikalailla tasan 100 euroa kuukautta kohden. Mielessäni on vuodenaikana pyörinyt vastakkaisia ajatuksia velan suhteen: pitäisikö ottaa lyhennysvapaata ja sijoittaa osakkeisiin entistä agressiivisemmin, pitäisikö tehdä ylimääräisiä lainanlyhennyksiä ja näin alentaa riskitasoa, vai jatkaa normaaliin tapaan maksusuunnitelman mukaan?

Puhtaan matemaattisesti ajateltuna näin naurettavan alhaisella korkotasolla velan lyhentäminen on tyhmää, jos näköpiirissä on edes jonkinlaista tuottoa tarjoavia sijoituskohteita. Toisaalta korot saattavat lähteä nousuun, jonka seurauksena korkokulut voivat moninkertaistua ja asunnon arvo laskea. Emotiaalisesti velattomuus olisi mukavaa. Alkuperäinen ajatukseni asunnon ostamisen suhteen oli kuitenkin nimenomaan velkavivun hyödyntäminen nettovarallisuuden kasvattamiseksi, ei rahojen makuuttaminen asunnossa. Tämän lisäksi osakesalkun arvon nousu pienentää suhteellista velkaantuneisuuttani kokonaisvarallisuuteen verrattuna merkittävästi, kuten alla olevasta kuvaajasta voi nähdä. Nykyinen 37% velkaantuneisuus on siis sangen turvallisella tasolla ja maksukykyni on mielestäni erinomainen. Näin ollen tulen pidättäytymaan toistaiseksi alkuperäisessä maksusuunnitelmassa ja lyhentää lainaa noin 400 eurolla kuukaudessa. Mikäli korot lähtevät merkittävään nousuun (jonka en usko ainakaan pariin vuoteen tapahtuvan euroopassa), niin asiaa on tarkasteltava uudelleen. Myös siinä tapauksessa, että taloudellinen riippumattomuus alkaisi olla käsillä, niin voisin harkita lainan nopeampaa lyhentämistä, vaikka se ei edelleenkään matemaattisesti olisi järkevää.
Velkaisuus kokonaisvarallisuudesta

Taloudellinen riippumattomuus

Tavoitteeni taloudellisesta riippumattomuudesta otti osakekurssien nousun myötä merkittävän loikan eteenpäin. Onkin siis aika tarkastella varallisuuttani tästä vinkkelistä.

Taloudelliseen riippumattomuuteen tarvittavaa rahamäärää on osittain vaikea ennakoida tarkkaan, vaikka teoriassa se on yksinkertaista. Tämä siksi, että sijoitusten tuotolla ja inflaatiolla on merkittävä vaikutus tavoitteen toteutumiseen. Karkeasti voidaan kuitenkin olettaa, että sijoituksista voitaisiin nostaa 4% vuodessa (4% Safe Withdrawal Rate). Itse olen käyttänyt lukuna 2,8%, jotta suomen verotus tulisi paremmin huomioitua ja että taloudellinen riippumattomuus olisi vakaamalla pohjalla. Tilastojen valossa taloudellisen riippumattomuuden onnistumisen kannalta ensimmäisten vuosien merkitys on suuri. Eli jos heittäydyt vapaaherraksi markkinasyklin huipulla, verrattuna että teet sen nousukauden alussa on tilanne aivan toinen. Voidaankin sanoa, että omalla joustavuudella ja kulloisenkin tilanteen huomioimisella on suuri merkitys onnistumisen kannalta.

Oma tavoitteeni on miljoonan euron osakesallku, joka tuottaisi 2,8%-nettotuottona 28 000 euroa vuodessa, eli 2 333 euroa kuukaudessa. Haaveenani olisi saavuttaa riippumattomuus pelkästään osinkovirralla, ilman että pääomaan tarvitsisi koskea.  

Vaadittava vähimmäis summa taloudelliseen riippumattomuuteen kohdallani taitaisi tällä hetkellä olla noin 650 000 eurossa. Tällöin kuukausitulot (laskettuna 2,8 prosentin mukaan) olisivat noin 1500 euroa, eli suunnillen sen mitä tällähetkellä menoni ovat yhdistettynä asuntolainan lyhentämiseen.

Nykyisellä salkun arvolla 2,8% tuottaisi 474 euroa kuukaudessa, eli noin puolet menoistani jos asuntolainan lyhennysosuutta ei lasketa mukaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty laskennallinen taloudellisen riippumattomuuden kehitykseni, sillä oletuksella että menoni ovat 1500 euroa kuukaudessa ja että saisin sijoituksistani nettotuottoa 2,8% .


Tarkastellaan vielä aikataulussa pysymistäni tavoiteen suhteen. Alkuperäisen aikataulun mukaan sijoitusteni arvon tulisi olla nyt 119 600 euroa ja nykyinen salkkuni arvo vastaa tammikuun 2020 tavoitetta, eli olen selvästi edellä aikataulua. Mikäli spekulaationi onnistuminen jatkuu lähivuosina, on mahdollista että tulisin saavuttamaan jonkinasteisen taloudellisen riippumattomuuden jo ennen 30-vuotisjuhliani vuonna 2020. Sijoittaja on haavoittumaisimmillaan onnistumisen jälkeen, eli on syytä yrittää pitää jalat maan pinnalla.

Sijoitusten arvon kehitys vs. tavoite

 Yhteenveto


Oma talous
Tulot         +36 973 €
Menot        -13 140 €
Ylijäämä   +23 833 €

Sijoitukset
Uusi pääoma +19 380 €
Arvonnousu  +93 838 €
Yhteensä:     +113 219 €

Salkun arvo: 203 125 €

2016 TWR-tuotto: +99,88%

Happy new year 2017!

4 kommenttia:

 1. Käsittämättömän kova tuotto sinulla! Ei muuta kuin samanlaista menestystä metsästämään, niin salkun kasvua ei voi kuin ihailla!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuotto ylitti kieltämättä odotukseni melkoisesti... yksi vuosi on kuitenkin vain yksi vuosi ja tilanne voi kääntyä tästä mihin suuntaan tahansa. Kaivosyhtiöiden osakkeet ovat äärimmäisen syklisiä, joten niiden kyydistä on vättämätöntä hypätä tarpeeksi ajoissa tai tulee rumaa jälkeä.

   Tällä hetkellä olemme mielestäni kuitenkin raaka-aineiden suhteen lähempänä markkinasyklin pohjaa kuin huippua, eli vielä en ole suunnitellut positioistani luopumista - päin vastoin. Nyt olisi vaan kyettävä pitämään tunteet poissa ja tehtävä rauhallisia, harkittuja ja järkeviä siirtoja... niin ja monesti sijoitusmaailmassa paras tulos saavutetaan tekemällä mahdollisimman vähän.

   Poista
 2. Kovia tuottoja, onnittelut. Toisaalta kun portfoliotasi katsoo, nin näkemystä on kyllä otetukin. (Get rich or die trying :D) Oletko harkinnut käyttäväsi jotain mekaanista sääntöä (esim. Liukuva keskiarvo) myynneissä ? Välttäisi luultavasti ainakin pahimmat tiputukset.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Exit-strategiaa on jonkin verran tullut pohdittua, mutta en ole mihinkään specifiin keinoon vielä päätynyt. Kaivossektorin äärimmäisen korkean volatiliteetin takia, en ole oikein vakuuttunut liukuvankeskiarvon käytön toimivuudesta.

   Pyrin seuraamaan sektoria ja raaka-aineiden hintakehitystä tarkasti. Luen ja kuuntelen tämän sektorin "gurujen" (Rick Rule, Doug Casey, Marin Katusa ym.) ajatuksia ja näkemyksiä säännöllisesti ja yrittän muodostaa näistä oman kokonaisnäkemyksen markkinatilanteesta. Tärkeintä on mielestäni yrittää hahmottaa suunnilleen missä kohtaa markkinasykliä olemme menossa. Markkinahuippuihin myyminen normaaleillakin osakkeilla on lähes mahdotonta, joten näin spekulatiivisissä osakkeissa se on vieläkin vaikeampaa.

   Tavoitteenani olisikin irtautua näistä osakkeista hyvissä ajoin ennen kurssihuippuja. Kaivososakkeet seuraavat pitkälti raaka-aineiden hinnan kehitystä ja oman näkemykseni mukaan kullan ja erityisesti hopean hinta tulee lähivuosina nousemaan reilusti.

   Saatavissa olevat tuotot ovat huimia, mutta niin ovat vastaavasti tappiotkin. Ala on äärimmäisen spekulatiivinen ja raaka-aineiden hinnat ja markkinat muutenkin ovat manipuloituja, sekä sisältävät merkittäviä poliittisia riskejä. Pelissä on niin paljon muutujia, että en usko mihinkään yksittäiseen mekaaniseen sääntöön, vaan sijoittajan on pyrittävä tarkastelemaan tilannetta kokonaisuutena ja säätää sijoituksensa haluamansa riski/tuotto -suhteeseen markkinanäkemyksensä mukaisesti. Erityisesti pyrin tarkastelemaan sijoittajien suhtautumista (pelko/ahneus), sijoittajien määrää markkinoilla, uusien listautumisten määrää, kulta/hopea -hintasuhdetta ja sen tyyppisiä asioita.

   "Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful" -Korostuu mielestäni kaivossektorin osakkeissa.

   Kultakaivoksiiin tulen tuskin enää uusia sijoituksia tekemään, vaan nykyiset positiot riittävät minulle. Hopea- ja uraanikaivokset ovat näkemykseni mukaan milenkiintoisimmat spekuloinnin kohteet nykytilanteessa. Hopean uskon nousevan uraania aiemmin, mutta toisaalta kun uraani lähtee viimein nousuun niin meno tulee olemaan äärimmäisen kovaa.

   Kun uskon parhaimpien ostopaikkojen menneen, niin tulen etsimään seuraavia maanrakoon poljettuja sijoituskohteita joihin uusi sijoituspääoma tulee ohjatumaan tai keräämään käteistä. Kun luulen kaivossektorin osakkeiden olevan kypsemmässä iässä, niin alan purkamaan positioitani.

   Poista