sunnuntai 6. huhtikuuta 2014

Ajattelutavan muutos

sijoittaminen
Ihminen on tunne-eläin. Tunteet vaikuttavat meihin kaikilla elämän osa-alueilla, joten omaan tunne-elämään on osattava kiinnittää huomiota ja ymmärrettävä sen vaikutus omaan arkeemme. Meillä kaikilla on tunteemme, mutta erot syntyvät siintä tavasta miten käsittelemme niitä. Jokainen kohtaa ja suhtautuu erilaisiin tunnetiloihin (kuten; pelkoon, pettymyksiin, vihaan, iloon, rakkauteen ja onneen) omalla tavallaan. Tunneälykkyys on menestyksen avain. Suurin osa tekemistämme päätöksistä perustuu tunteisiimme. Tästä johtuen on kyettävä hallitsemaan ja muovaamaan näitä tunnetiloja, joiden vaikutuksesta erilaisia päätöksiä teemme. Kaikki lähtee ajattelutavasta. Teemme asioita jotka tiedämme vääräksi, mutta koska se tuntuu kyseisenä hetkenä hyvältä ja olemme tottuneet tekemään niin kuin teemme, emme tämän vuoksi käyttäydy rationaalisesti tai loogisesti. Lauseet joissa ilmaantuu sanat, ei huvita,- jaksa, -viitsi tai -kerkiä, ovat erittäin yleisiä. Pelko ja epämukavuusalueelle meneminen tuntuu vaikealta, joten ihminen jää helposti kiinni vanhoihin tottumuksiin ja helpolta tuntuviin ratkaisuihin.


Elämä on kuitenkin täynnä riskejä. Jokainen meistä tuntee erilaisia pelkotiloja näitä riskejä kohtaan, mutta suhtautuminen riskeihin ja niiden käsittelytavat vaihtelevat laajasti. Menestyminen kuitenkin edellyttää järkiperäistä ajattelua ja riskeille altistumista. Me otamme päivittäin riskejä, joista toiset ovat tietoista riskinottoa ja toiset taas eivät ole. Pelkästään arkinen kaupassa käyminen muodostaa jo suuren määrän erilaisia riskejä, kuten liukastumisen, ryöstetyksi- tai raiskatuksi tulemisen, liikenneonnettomuuteen joutumisen jne. Mutta jos haluamme välttää nämä riskit, emmekä menisi tämän vuoksi kauppaan, kuolisimme taas nälkään. Tästä syystä kaupassa käyti on järkevä valinta, siihen sisältyvistä riskeistä huolimatta. Kyse on syy-seuraus -suhteista ja todennäköisyyksistä, sekä näiden viisaasta hallinnasta.

Raha on sellainen asia joka laittaa monen ihmisen tunnetilat täysin sekaisin, eivätkä he pysty käsittelemään sitä rationaalisesti. Useat haluavat rikastua, mutta he kuitenkin pelkäävät tehdä asialle mitään, vaan odottavat jonkin onnenkantamoisen osuvan kohdalleen. Taloudellisen menestyksen tärkein kulmakivi on tunteiden hallinta. Useat pelkäävät rahan menettämistä, eivätkä siksi uskalla sijoittaa rahojaan. He haluavat turvallisuutta ja pelata varman päälle. Suurin osa on tottunut saamaan toimeentulonsa ansiotöistä, eivätkä he ole sisäistäneet muita olemassa olevia vaihtoehtoisia ansaintamalleja. Ainoastaan korkeakoulutuksella ja hyvällä työpaikalla, sekä ahkeralla työnteolla voi heidän käsityksensä mukaan menestyä. Tämä riskittömänä pidetty ajattelumalli on kuitenkin erittäin riskinen! Olet riippuvainen työnantajastasi ja omasta kyvystäsi tehdä työtä. Omat resurssit, aika ja jaksaminen tulevat hyvin nopeasti vastaan, eikä varakkaan, leppoisan ja vapaan elämän rakentaminen ole näin mahdollista. Nykyisin varmaa työpaikkaa ei ole olemassakaan ja valtioiden on entistä vaikeampaa pitää kansalaisistaan huolta.
sijoittaminen
Tämän vuoksi ajattelutapoja on muokattava. Jokaisen tulisi itse miettiä mitä elämältään haluaa ja miten sinne päästään. Täytyy tutkia erilaisia vaihtoehtoja, eikä tyytyä perinteisiin ja turvalliseksi koettuihin malleihin. Meidän on opittava hallitsemaan riskejä,(ei pelätä niitä), tavoiteltava vapautta (ei varmaa ja turvallista), hahmotettava kokonaisuus pitkällä ajanjaksolla ja etsittävä järkeviä ratkaisuja ongelmiimme. Voimme käyttää tunteitamme hyödyksi löytämällä omat kiinnostuksen kohteemme ja käyttämällä pelon sijasta omaa intohimoamme eduksemme. On opittava myönteinen tapa suhtautua asioihin ja käsiteltävä epäonnistumiset oppina tulevaisuutta varten. Onnistumiset ja epäonnistumiset kuuluvat elämään! Meidän tulee lannistumisen sijaan kehityä ja opiskella määrätietoisesti, pitäen tavoitteemme kirkkaasti mielessä.

Vasta ajattelutavan muutos mahdollistaa tekemisen, jolla pääsemme päämääriämme kohti. Kun olemme saavuttaneet oikeanlaisen tavan ajatella, voimme harjoitella ja opiskella niitä teknisiä taitoja mitä tarvitsemme ja ryhtyä tämän jälkeen ajatuksista ja opiskelusta varsinaisiin tekoihin.

He jotka tosissaan uskovat onnistuvansa ja tekevät töitä sen eteen
-mitä todennäköisemmin myös onnistuvat!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti