sunnuntai 23. helmikuuta 2014

Uusi sijoitussuunnitelma esittelyssä

sijoitussuunnitelma

Kirjallinen sijoitussuunnitelma on erittäin tärkeä työkalu, mutta sen suhteen minulla on kuitenkin ollut suuri aukko omassa sijoitustoiminnassani. Joitain "räpellyksiä" minulla on toki ollut, mutta ne ovat olleet sen verran tulkinnanvaraisia ja hätiköidyin tehtyjä, että käytännön sijoitustoiminta on lähtenyt rönsyilemään todella pahasti ja portfoliosta on usein tullut melkoinen "sillisalaatti". Uuden sijoitussuunnitelman avulla pyrin saamaan sijoittamisesta johdonmukaista ja estämään viimeaikoina paljon esillä olleet psykologiset riskit.

Olen päätynyt indeksisijoitus strategiaan, joka koostuu kuudesta eri indeksiosuusrahastosta (ETF). Portfolion sisällön valitseminen ei ole ollut kuitenkaan helppo prosessi, vaan olen väännellyt ja käännellyt erilaisia kokonaisuuksia todella paljon. Sijoitussuunnitelman taustavaikuttajia -tekstissä olen tuonut esille ne päätekijät joiden pohjalta olen strategiaani päätynyt. Tärkeimmät tavoitteet ovat olleet: yksinkertaisuus, alhainen kulu- ja verorakenne, korkea tuottopotenttiaali, tehokas tuotto-riski -suhde ja helppohoitoisuus.

Teorioita on kuitenkin usein vaikea tuoda onnistuneesti käytäntöön ja niin on tässäkin tapauksessa. Kuten aiemminkin olen kirjoittanut niin pien- ja arvoyhtiöihin maailman laajuisesti sijoittavia indeksirahastoja, jotka sijoittaisivat osingot uudelleen alhaisin kustannuksin on erittäin vaikea löytää. Niinpä olen joututnut tekemään kompromissejä, eri vaatimusteni kanssa. Seuraavassa on yksi portfolio hahmotelmistani, jossa olen pyrkinyt laajaan maantieteelliseen hajauttamiseen kulut huomioiden ja painottamaan Slice and Dice -tyyliin arvo- ja pienyhtiöitä, sekä valitsemaan ensisijaisesti osingot uudelleen sijoittavia ETF:iä jos niitä on ollut tarjolla. Tässä hahmotelmassa on kuitenkin ongelmana sopivien instrumenttien puutteen vuoksi maksettavat osingot ja tuotteiden suuri lukumäärä, jolloin kustannustehokas ylläpito on vaikeaa. Lisäksi joutuisin toimimaan kahdella eri valuutalla ja olisi kannattavaa vaihtaa välittäjää Nordnetistä esimerkiksi Interactive Brokersiin.Portfolio Allocation


LB:EW = Large Blend, Equal Weight
db-xtrackers - S&P500 equal weight (XB4S)
Osakkeita: 500kpl
TER: 0,30%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen

LV       = Large Value
Vanguard - Value (VTV)
Osakkeita: 313kpl
TER: 0,1%
Jakaa osinkoja kvartaaleittain
Fyysinen

SB       = Small Blend
db-xtrackers - Russell2000 (DXS2)
Osakkeita: 2004kpl
TER: 0,35%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen

SV       = Small Value
Vanguard - Small-cap Value (VBR)
Osakkeita: 804kpl
TER: 0,1%
Jakaa osinkoja vuosittain
Fyysinen

IL        = International Large 
Vanguard - FTSE Developed Markets (VEA)
Osakkeita: 1302kpl
TER: 0,1%
Jakaa osinkoja kvartaaleittain
Fyysinen

IS        = International Small
Vanguard - all world ex-USA small cap (VSS)
Osakkeita: 3129kpl
TER: 0,25%
Jakaa osinkoja kvartaaleittain
Fyysinen

EM      = Emerging Markets
db-xtrackers - Emerging markets (DBX1)
Osakkeita: 823kpl
TER: 0,65%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen


Portfolion sisältö Morningstarin Style boxissa ja vieressä vetailun vuoksi Total Stock Market VTI:
(XB4S on korvattu Guggenheimin RSP:llä, DXS2 iSharesin IWM:llä ja DBX1 Vanguardin VWO:lla, koska db-xtrackersin etf:iä ei ole täysin analysoitu Morningstarin palvelussa)
Vanguard VTI
Vanguard Total Stock Market
Morningstarin style box
portfolio
Esimerkki portfolio
Morningstarin style box


Päädyin kuitenkin unohtamaan edellä olleen portfolio -mallin ja rakentamaan hivenen yksinkertaisemman salkun, joka ei jakaisi osinkoja laisinkaan, vaan sijoittaisi ne kokonaan uudelleen. Tämän vuoksi salkusta ei löydy yhtään arvo (value) ETF:ää. Indeksiosuusrahastojen määrä ei kuitenkaan tipu kuin seitsemästä kuuteen, koska tarjolla ei ole vastaavia osingot uudelleen sijoittavia "international" ETF:iä. Positiivistä tässä on kuitenkin se, että näistä kolme on Nordnetin ETF kk-säästämisen piirissä ja vain kolmeen täytyy sijoittaa 15€ toimeksiantokuluilla.

allokaatio
Allokaatio tavoite

USA Large Blend, Equal Weight (30%)
db-xtrackers - S&P500 equal weight (XB4S)
Osakkeita: 500kpl
TER: 0,30%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen


USA, Small Blend (30%)
db-xtrackers - Russell2000 (DXS2)
Osakkeita: 2004kpl
TER: 0,35%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen

Europe, Small Blend (20%)
db-xtrackers - Europe Small cap (DX2J)
Osakkeita: 887kpl
TER: 0,33%
Sijoittaa osingot uudelleen
Optimoitu (fyysinen ja synteettinen)

Europe, Large Blend (5%)
iShares - Europe (EUNK)
Osakkeita: 433kpl
TER: 0,4%
Sijoittaa osingot uudelleen
Fyysinen

Pacific ex-Japan, Large Blend (5%)
db-xtrackers - Pacific ex-Japan (DXS6)
Osakkeita: 143kpl
TER: 0,45%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen

Emerging Markets, Large Blend (10%)
db-xtrackers - Emerging markets (DBX1)
Osakkeita: 823kpl
TER: 0,65%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen


Kokonaisuus
Osakkeita: 4790 kpl
TER: 0,40%
Kaikki osingot sijoitetaan uudelleen
Fyysinen/synteettinen rakenne

Portfolio on erittäin tasaisesti hajautettuna eri osaketyylien kesken. Tässä tapauksessa en puhuisi enää arvo- ja pienyhtiöiden ylipainottamisesta, vaan osaketyylien tasapainottamisesta tai nojaamisesta arvo- ja pienyhtiöiden suuntaan, verrattuna markkina-arvopainotettuun portfolioon. Koska 30% salkusta koostuu equal weight ETF:stä ja 50% small cap ETF:istä, muodostaa 10 suurinta osaketta vain 2,61% osuuden salkusta, eikä täten Applen, Exxon mobilen, Googlen, Microsoftin yms. osakkeiden kehitys vaikuta juuri laisinkaan salkun suoriutumiseen. Kyseisten yritysten paino on 0,2% XB4S:ssä, joten kokonaisosuus kullakin osakkeella portfoliosta on vain 0,06%. Koska Pacificin ja kehittyvien markkinoiden ETF:t ovat markkina-arvopainotteisia ja etenkin DXS6:n osakkeiden lukumäärä on pieni, ainoastaan 143, tulevat suurimmat yksittäiset osakkeet täältä suunnalta, vaikka kyseisten ETF:ien painot ovat vain 5% ja 10% koko salkusta. Suurin sijoituskohde on DBX1:stä löytyvä Samsung 0,37% osuudellaan.Morningstarin X-Ray


salkku
Sektori luokittelu ( % )

Stylebox
tavoite portfoliosta


(XB4S on korvattu Guggenheimin RSP:llä, DX2J SPDR:n vastaavalla ja DXS2, DBX1,DXS6 iSharesin vastaavilla ETF:llä,, koska db-xtrackersin etf:iä ei ole täysin analysoitu Morningstarin palvelussa)Eniten portfolion koostumuksessa minua mietityttää db-xtrackers ETF:ien elinvoimaisuus. Tästä yhtenä esimerkkinä on jo havaittu markkinaosuuden pienentyminen viime vuosina, kun taas fyysisiä ETF:iä tarjoavat indeksitalot, kuten iShares on vastaavasti onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan. Synteettisiin ETF:iin liitty ylimääräinen vastapuoliriski, mutta uskon tämän riskin ottamisen olevan järkevää, niiden paremman replikoinnin ja alhaisemman kulurakenteen, sekä varteenotettavien vaihtoehtoisten tuotteiden puuttumisen johdosta.

Strategiassa Yhdysvalloilla ja small cap luokan osakkeilla on suuri painoarvo. Nämä ovat pärjänneet viimevuosina erinomaisesti, joten voi hyvinkin olla mahdollista, että edessä on heikompien tuottojen ajanjakso. Tätä ei voi kuitenkaan tietää ja strategian mukaisesti en spekuloi, joten näillä mennään!
Katso myös aiemmat kirjoitukseni aiheeseen liittyen:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti