maanantai 24. helmikuuta 2014

Sijoitussuunnitelma

TAVOITE

Tavoitteenani on taloudellinen riippumattomuus vuoden 2032 loppuun mennessä. Tällöin sijoitusteni netto-arvon tulisi olla vähintään miljoona euroa. Tähän päästäkseni minun on sijoitettava kuukausittain 1000 euroa uutta pääomaa ja saatava 10% oman pääoman vuosittainen tuotto.

sijoittaminen
TavoiteJohdatus strategiaan


Strategian tulee pohjautua tutkittuun tietoon, eikä spekuloinnille tai näkemyksen ottamiselle tule antaa sijaa. Tavoitteena on saada hyvää tuottoa pitkähköllä aikavälillä (yli 15v.), eikä hetkellisistä alituoton jaksoista tai pörssilaskusta tule välittää. Kaiken toiminnan tulee keskittyä kokonaisuuteen ja lopullisen tavoitteen saavuttamiseen.

Sijoitussuunnitelman taustavaikuttajia -teksissä käsiteltyjen teorioiden ja tutkimusten pohjalta olen päätynyt eräänlaiseen Slice and Dice -tyyppiseen indeksisijoitus strategiaan, jota toteutetaan Buy&Hold and Rebalance -tyyliin. Portfolio on erittäin hajautettu osakkeiden sisällä, mutta tästä huolimatta se poikkeaa merkittävästi markkina-arvopainotetusta indeksistä. Strategiaa voidaan pitää agressiivisenä, eikä se sovellu suurimmalle osalle sijoittajista korkean riskitasonsa vuoksi. Kenenkään ei siis tule tehdä omia sijoituspäätöksiään tämän suunnitelman pohjalta!

Portfolion sisältö


sijoitusten jakautuminen maittain
Maantieteellinen allokaatio

Allocation
Perusallokaatio
ETF allocation
Tarkennettu allokaatio

USA Large Blend, Equal Weight (30%)
db-xtrackers - S&P500 equal weight (XB4S)
Osakkeita: 500kpl
TER: 0,30%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen


USA, Small Blend (30%)
db-xtrackers - Russell2000 (DXS2)
Osakkeita: 2004kpl
TER: 0,35%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen

Europe, Small Blend (20%)
db-xtrackers - Europe Small cap (DX2J)
Osakkeita: 887kpl
TER: 0,33%
Sijoittaa osingot uudelleen
Optimoitu (fyysinen ja synteettinen)

Europe, Large Blend (5%)
iShares - Europe (EUNK)
Osakkeita: 433kpl
TER: 0,33%
Sijoittaa osingot uudelleen
Fyysinen

Pacific ex-Japan, Large Blend (5%)
db-xtrackers - Pacific ex-Japan (DXS6)
Osakkeita: 143kpl
TER: 0,45%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen

Emerging Markets, Large Blend (10%)
db-xtrackers - Emerging markets (DBX1)
Osakkeita: 823kpl
TER: 0,65%
Sijoittaa osingot uudelleen
Synteettinen


Kokonaisuus
Osakkeita: 4790 kpl
TER: 0,40%
Kaikki osingot sijoitetaan uudelleen
Fyysinen/synteettinen

Taktiikka


Tasapainottaminen
Salkku koostuu siis kuudesta eri viipaleesta. Näiden kesken tavoiteltavia osuuksia pyritään pitämään yllä uusien sijoitusten avulla ja varsinainen myymällä tehtävä tasapainotus tapahtuu vuosittain syyskuun alkupuoliskolla. Tasapainotus tehdään niin tarkasti, kuin se on kulut huomioon ottaen järkevää. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, ettei alle 6000 euron painoeroja kannata lähteä tasapainottamaan myyntien avulla.


Kulut
Kulut on pidettävä mahdollisimman pieninä. DBX1, DXS6 ja EUNK kuuluvat Nordnetin ETF kk-säästämisohjelmaan, joten merkinnät ovat maksuttomia kerran kuukaudessa. XB4S, DXS2 ja DX2J ETF:ien minimi merkintäpalkkio on 15 euroa.

Portfolion hallinnointipalkkio on 0,4% ja arvopapereiden säilytys arvo-osuustilillä on maksutonta.

Ostot, myynnit ja säästäminen
Sijoituksia tehdään säännöllisesti, vähintään joka toinen kuukausi. Sijoituksilla ei saa spekuloida, eikä markkinoita tule yrittää ajoittaa. Allokaatiosuunnitelmassa on pysyttävä mahdollisimman tarkasti. Ostoissa on kuitenkin huomioitava merkintäpalkkiot, jotka eivät saa nousta yli 0,75 prosentin (15€/2000€). Myyntejä ei tule tehdä, kuin ainoastaan tasapainottamisen yhteydessä.

Säästäminen tapahtuu säästösuunnitelman mukaisesti, eli uutta omaa pääomaa on siirrettävä sijoituksiin vähintään 1 000 euroa kuukaudessa. Tämä summa pidetään kuitenkin käteisenä, kunnes on tarpeeksi rahaa tehdä kustannustehokkaita sijoituksia.


Velkavipu
Sijoituksissa voidaan käyttää vierasta pääomaa. Tätä on tarkoitettu hyödynnettäväksi erityisesti pörssiromahdusten aikaan, jolloin osakkeilla on mahdollisimman suuri potenttiaali uuteen nousuun. Lainan käyttäminen edellyttää kuitenkin aina erikseen tehtyä tarkkaa harkintaa ja laina-ajan on oltava pitkä. Velkavipu ei saa olla yli 40% salkun arvosta ja lainan vakuutena salkusta saa olla enintään 20%. Maksimaalista velkavipua ei saa ottaa kerralla käyttöön, vaan sen on tapahduttava asteittain. Laina-ajan alkaessa loppumaan on ryhdyttävä realisoimaan sijoituksia hyvissä ajoin, jottei myyntejä joutuisi tekemään alhaisilla arvostustasoilla. On ymmärrettävä että velkavipu on ns. "kaksiteräinen miekka", eikä sen käyttö ole itseistarkoitus ilman vahvoja perusteita. Pahimmassa tapauksessa sijoitusten arvo voi muuttua negatiiviseksi, mikä on mahdotonta sijoitettaessa pelkän oma pääoman turvin. Sijoituslaina aiheuttaa myös kustannuksia, jotka täytyy pystyä kompensoimaan näitä korkeammilla sijoitustuotoilla.

Aiempi omistus
Nykyiset omistukset, jotka eivät kuulu uuteen suunnitelmaan tullaan realisoimaan ja tilalle ostetaan allokaatiosuunnitelman mukaisia ETF-tuotteita. Tämä on mahdollista toteuttaa ilman veroseuraamuksia, koska minulla on käyttämättömiä luovutustappioita 5 800 euron edestä ja osa myytävistä sijoituksista on tappiolla. Myynneistä aiheutuu hieman yli 100 euron kustannukset.


Sijoitussuunnitelman muuttaminen
Lähtökohtaisesti sijoitussuunnitelman tulee pysyä muuttumattomana. Ajan kuluessa on kuitenkin syytä nojautua elinkaariajattelu -malliin ja muuttaa allokaatiota riskinkantokyvyn mukaisesti. Muuotoksia voidaan tehdä myös löydettäessä sopivampia ja kustannustehokkaampia sijoitustuotteita. Luonnollisesti jos sijoitussuunnitelmassa havaitaan selkeitä virheitä, voidaan muutoksia tehdä myös tällöin. Muista syistä tehtävät muutokset on harkittava ja perusteltava erittäin tarkaan ja julkisesti tässä blogissa. Muutoksia tehtäessä on pyrittävä minimoimaan muutoksista aiheutuvat kustannukset, verot ja muut haitat. Sijoitussuunnitelmaa on kuitenkin syytä tarkastella kriittisesti aina tasapainottamisen yhteydessä, vaikka muutoksia ei tehtäisiinkään. Kaiken avain on kuitenkin kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys!

Puutteet
Maantieteellinen hajautus on osittain puutteellinen, sillä portfoliosta puuttuu kokonaan esimerkiksi Japani ja Kanada, sekä ns. Reunamarkkinat. En näe tätä kuitenkaan niin suurena ongelmana, että haluaisin lisätä portfolioon enemmän ETF-tuotteita ja näin kohottaa kustannuksia, sekä lisätä monimutkaisuutta.

Portfolio ei ole markkina-arvopainoitettu ja tämä on tietoisesti otettu "aktiivinen riski", jolla tavoitellaan parempaa tuottoa.

Portfolio koostuu täysin osakesijoituksista ja korot puuttuvat kokonaan. Tämä on päinvastoin kuin yleisesti suositellaan, mutta haluan toistaiseksi korkean riskitason portfolion, jotta pysyisin 10%-vuosituotto tavoitteessa. Näen että minulla on tähän riittävä riskinsieto- ja kantokyky.

Strategian hyödyt ja haitat
+ Korkea tuotto-odotus
+ Laajahko hajautus osakkeissa
+ Alhaiset kustannukset
+ Verotehokkuus
+ Suhteellisen yksinkertainen ja helppohoitoinen
- Korkeahko riskitaso
- ETF-tuotteiden elinvoimaisuus?
- Vastapuoliriski (swap)

Lopuksi

Strategian onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää toimia kurinalaisesti sijoitussuunnitelman mukaan. Suunnitelmaan tehtävät muutokset voivat alentaa merkittävästi sijoitustuottoja, erityisesti jos ne johtavat isoihin allokaatio muutoksiin ja edellyttävät myyntejä. Portfolion riskisyyttä tulee toki alentaa elinkaariajattelun mukaisesti, kun riskinkantokyky alenee. Käyttämäni strategia edellyttää vähintään 15 vuoden sijoitushorisonttia, eikä onnistuminen ole tästä huolimatta varmaa. Strategian avulla on historiallisiin tuottoihin perustuen mahdollista saada 10% annualisoitu vuosituotto, mutta se ei missään nimessä ole varmaa ja mustien joutsenten mahdollisuus on aina olemassa.

Sijoitussuunnitelmassa ja tavoitteessa pysymisen takia on erittäin tärkeää pitää sijoitukset täysin erillään muusta henkilökohtaisesta taloudesta (huom! velkavipu), eikä niitä saa käyttää esimerkiksi asunnon ostoon, tai käsitellä vararahastona!

"The greatest enemy of a good plan is the dream of a perfect plan." 
Carl von Clausewitz


Katso myös:
Uusi sijoitussuunnitelma esittelyssä
Sijoitussuunnitelman taustavaikuttajia

7 kommenttia:

 1. tsemppiä matkaan! kannattaa myös miettiä miksi tavoittelee taloudellista riippumattomuutta ja mitä sitten tekee kun sen on saavuttanut. itse ainakin koin valaistumisen kun tajusin että monia niistä asioista voin tehdä jo nyt enkä vasta sitten joskus saavutettuani taloudellisen riippumattomuuden. mutta toki on kiva kerätä "vähän" puskuria vararahastoon.

  VastaaPoista
 2. Miten olet ottanut huomioon verot? Onko tuo 10% vuosituotto verojen jälkeen? Salkun tasapainoitus ja osingot aiheuttavat veroja, vaikka käytät B&H-strategiaa. Tarvitseko muuten oikeasti 100k tuloja per vuosi? Siis kun olet saanut miljoonan kasaan, niin salkkusi tuottaa kai edelleen 10% p.a.

  Tässä on pienoinen ristiriita:
  "Sijoituksissa voidaan käyttää vierasta pääomaa. Tätä on tarkoitettu hyödynnettäväksi erityisesti pörssiromahdusten aikaan..."
  ja
  "näkemyksen ottamiselle [ei] tule antaa sijaa."

  Onko 10% lasku romahdus? Vai 20%? Entä 50%? Pahiten poltat näppisi kun kurssit ovat laskeneet 20%, laitat pikkuhiljaa täyden velkavivun päälle, ja kurssit laskevat vielä 40% lisää...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. @Kitupiikki vuorotteluvapaalla
   Kiitos! Se on totta, että monia asioita voi tehdä nyt ja niin olisi tarkoituskin. Kun yrittää säästää mahdollisimman paljon, mutta haluaisi samalla myös "elää" on keskitien löytäminen usein hankalaa. Jos pyrkii vuosikymmeniä taloudelliseen riippumattomuuteen kaikesta mahdollisesta tinkien ja uhraten, sitä helposti lopulta huomaa vuosien valuneen hukkaan ja voi katkeroitua, vaikka taloudelliset tavoittet tulisikin saavutettua.

   @Anonyymi
   Kaikissa tuottolaskelmissa olen huomioinut verot ja kulut, eli 10% on vuosituotto noiden jälkeen. Tavoite on kieltämättä haastava, mutta mahdollinen. Alempaa tuottoa voi toki yrittää kompensoida, myös korkeammilla säästösummilla. Tärkeämpää on pysyä euromääräisen tavoitekäyrän matkassa.

   Useissa eri paikoissa on käsitelty paljonko tarvitaan euroja taloudelliseen riippumattomuuteen. Itsekkin olen asiasta kirjoitellut: Miljoonalla taloudellisesti riippumattomaksi? Kiteytetysti voisin sanoa, että jos tarvitset 100K vuodessa, ei 1M salkku 10%-tuotolla ole tarpeeksi! 100K:sta jo pelkästään veroihin menee 30/32%. Sitten on huomioitava rahanarvonlasku vuoteen 2032 tultaessa ja luonnollisesti siintäkin eteenpäin. 3%-inflaatio tarkoittaa rahanarvon puolittumista 23v välein! Tämän lisäksi on oltava turvamarginaalia, jotta siirtyminen pois työelämästä olisi oikeasti mahdollista ja turvallista. Usein kuulee puhuttavan 4%-säännöstä, eli sijoitusten arvosta voisi turvallisesti siirtää vuosittain kulutukseen tuon 4%-osuuden, eivätkä rahat todennäköisesti loppuisi tällöin koskaan (mikä on tärkeää jos odotettua elinikää on vielä vuosikymmeniä edessä).

   Pientä ristiriitaa on kieltämättä havaittavissa. Tarkoitus olisi kuitenkin että omat rahat ovat aina kiinni osakkeissa läpi pörssikierron, eikä näillä rahoilla harrasteta minkäänlaista ajoittamista. Lainarahan kohdalla tilanne on kuitenkin erilainen, koska niistä joutuu maksamaan jatkuvasti korkoja ja useinmmiten säännöllisiä lyhennyksiä (poislukien bullet-lainat). Kuten kirjoitin on velkavivun käyttöönotossa käytettävä erityistä harkintaa ja laina-ajan on oltava pitkä nimenomaan siksi, että pörssikursseilla olisi aikaa toipua mahdollisista romahduksista.

   Poista
  2. @Anonyymi
   Lisäyksenä vielä tuohon kysymykseen, että "Tarvitsenko oikeasti 100K/vuodessa?"

   Käytettäessä 4%-sääntöä, 1M euron osakesalkku tuottaa 40 000€/vuosi. Tästä 30% pois veroina on 28 000€, eli 2 333€/kk! Tämä ei mielestäni kovin suuri summa ole... Tuossa vaiheessa tulen luultavimmin vielä alentamaan riskitasoa, eli osakkeiden määrä alenee ja tilalle tulee korkoja.

   ...Näinpä miljoona on mielestäni aikalailla minimi summa, jos haluaa saavuttaa täysin taloudellisen riippumattomuuden (ja muistetaan vielä se aiemmin mainittu inflaatio!)

   Poista
 3. Ihan hyviä vastauksia, kiitos. Muutama huomio vielä:

  - sinun ei tarvitse maksaa veroa 30% koko summasta, sillä tuossa ajassa olet ensinnäkin säästänyt yli 200 000 euroa, ja lisäksi koska sijoitusaika on näin pitkä voit käyttää hankintameno-olettamaa jolloin verotettavaa voittoa on vain 60% tuosta 800 000 eurosta eli veroina maksat n. 145 000 euroa koko miljoonasta. Tietysti verotus ehtii tässä välissä muuttua, mutta toisaalta miljoona on sen verran iso raha että sillä voi ja kannattaa harrastaa verosuunnittelua (esim muutto ulkomaille).

  - älä ole turhan tarkka sen tasapainottamisen kanssa, koska se keskimäärin huonontaa salkkusi tuottoa. Tasapainottaessasi siirrät rahaa hyvin tuottaneista sijoituksista huonoimmin tuottaneisiin...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. @Anonyymi
   On totta että hankintameno-olettamaa on mahdollista käyttää, mutta kuten totesit niin poliittiset riskit ovat olemassa (ja viimevuosina ikävästi toteutuneetkin), joten tulevaisuudesta on hankala tietää. Suunnitelmia ei kuitenkaan kannata laskea totaalisesti positiivisten tulevaisuuden odotusten varaan, vaan ottaa hieman turvamarginaalia.

   Tasapainottamisen suhteen ei tosiaan olisi tarkoitus liian tarkka olla. Alun perin olin ajatellut tasapainottamistiheydeksi 18kk, mutta muutin sen kuitenkin vuosittaiseksi tapahtumaksi (syytä en muutokseen osaa tarkemmin perustella, mutta vuosi on yleinen suositus =D).

   Tasapainottamisen merkitys on itseänikin hivenen askarruttanut. Monien tutkimusten mukaan säännöllinen (yleisimmin vuosittainen) tasapainottaminen parantaa pitkässä juoksussa salkun tuottoa, mutta toisaalta se nostaa kulu- ja veroseuraamuksia. Kuten sijoitussuunnitelman taustavaikuttajia -tekstissä kirjoitin, niin parhaiten se hyödyttää sellaisessa portfoliossa, joka sisältää osakkeiden lisäksi myös korkoja ja että tärkein merkitys tasapainottamisella on tuolloin riskienhallinnassa. Omassa strategiassa on huomioitava säännöllisten uusien sijoitusten tuoma automaattinen tasapainottaminen, jolloin myyntien kautta tehtävän tasapainottamisen tarve vähenee. Tämä etu tosin pienenee jatkuvasti salkun arvon kohotessa.

   Poista
 4. Hei,

  hyvä suunnitelma. Nyt haaste tuleekin olemaan seuraavat 20 vuotta että pysyt tiukasti suunnitelmassasi =)

  VastaaPoista