keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Sijoitussuunnitelman taustavaikuttajiaBull market


"Every battle is won before it is ever fought"

Sun Tzu - The Art of War
Sijoitussuunnitelma on välttämättömyys ja huonokin suunnitelma on parempi, kuin ei suunnitelmaa lainkaan. Sijoitussuunnitelma on tehtävä kirjalliseen muotoon ja sitä on pidettävä helposti saatavilla. Se on sijoittajan tärkein työväline ja sitä on seurattava erityisesti vaikeina aikoina.

Sijoitussuunnitelman avaaminen sen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja tutkimuksista, sekä strategian heikkouksien ja vahvuuksien ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Sijoittajan on ymmärettävä mahdollisimman tarkasti ne perusteet, joiden päälle strategia on rakennettu, sillä sisäistettyään taustavaikuttajat; teoriapohjan ja historian -hän todennäköisesti pystyy toimimaan rationaalisemmin sekä nousu- että laskumarkkinoiden aikana ja ymmärtää kurssilaskujen olevan väistämätön osa sijoittamista. Kun pystyy hahmottamaan pitkän-aikavälin kokonaiskuvan, sortuminen hätiköityihin emotionaalisiin virheisiin, jotka yleensä vaikuttavat negatiivisesti portfolion kehitykseen tulee vähenemään. Ainoastaan sijoitussuunnitelman kurinalaisella noudattamisella pystyy saavuttamaan ennalta määritellyt tavoitteet! Tämä tosin edellyttää, että suunnitelma on koottu vahvojen todeksi näytettyjen perusteiden ohjaamana, eikä "musta tuntuu" periaatteella ja että näistä on kyetty tekemään oikeat ja todellisessa maailmassa toimivat strategiat. Jos ja kun sijoittaja alkaa epäilemään strategiansa toimivuutta pörssilaskun tai alituoton ajanjaksoilla (jokaisessa kokonaismarkkinoista poikkeavassa portfoliossa on väistämättä alituoton jaksoja!), on hänen pystyttävä löytämään sijoitussuunnitelmastaan ne perusteet, miksi strategia on pidemmänpäälle toimiva, jotta hän ei sortuisi portfolion arvoa tuhoavaan käyttäytymiseen.

Tähän tekstiin olen koonnut tärkeimpinä pitämiäni taustatietoja, joihin oma sijoitussuunnitelmani tulee nojautumaan. Jaottelun runkona olen käyttänyt William Bernsteinin mallin mukaisesti "sijoittamisen neljää pilaria".


keskiviikko 8. tammikuuta 2014

Slice and Dice

Slice and Dice
Kirjoitin aiemmin indeksisijoittamisen eri muodoista, jossa raotin erilaisia indeksisijoittamisen suuntauksia. Tätä voidaan pitää jatko-osana tuolle kirjoitukselle. Kertauksena aiempaan; indeksisijoittaminen on sanan varsinaisessa merkityksessään kaikkien osakkeiden omistamista, niiden markkina-arvon mukaisessa suhteessa, eli käytännössä voidaan puhua sijoittamisesta Total Stock Market -indeksirahastoon. Tässä tekstissä tutustumme yhteen merkittävimmistä strategioista poiketa markkina-arvopainotetusta indeksistä ja näin yrittää "voittaa markkinat".


maanantai 6. tammikuuta 2014

db x-trackers ETF:t myllerryksessä

Deutche Bank

Deutsche Asset & Wealth Management ilmoitti marraskuun lopussa muuttavansa 18 db-xtrackers etf:n rakennetta synteettisestä replikoinnista fyysiseen. Vielä vuoden 2012 lopulla Deutsche Bank tarjosi ainoastaan synteettisiä (swap-pohjaisia) etf:iä ja se on toiminut tämän tyyppisten tuotteiden pää-äänenkannattajana. Siirtyminen perinteisiin (fyysisiin) etf:iin on seurausta markkinaosuuden pienenemisestä, kun fyysisiä etf:iä tarjoavien indeksitalojen, kuten iSharesin markkinaosuus on vastaavasti kasvanut. Tämä johtuu sijoittajien kohonneesta pelosta vastapuoliriskiä kohtaan. Deutche Bankin x-trackersien markkinaosuus on tällähetkellä noin 13% ja Black Rockin omistama iShares hallitsee noin 50% markkinoista. Deutche Bank tavoittelee uudistuksella markkinaosuuden kasvua 20 prosenttiin.

keskiviikko 1. tammikuuta 2014

Tilinpäätös 2013

Säästäminen

Menojen jakautuminen 2013
Säästötavoitteet olen pyrkinyt asettamaan aina haastaviksi, mutta kuitenkin realistisiksi. Vuodelle 2013 määrittämäni säästötavoite oli 4500 euroa. Summa on sinällään pieni, mutta opiskelijalle pidin sitä sopivan haastavana. Lopulta haaste osoittautui kuitenkin liian helpoksi! Kesäloman ajaksi onnituin saamaan kaksi työpaikkaa, jonka myötä viikkotyötunnit olivat yhteensä 60-70h tietämillä. Tämän lisäksi sain erittäin edullisen kesäasunnon ja työmatkat kuljin totuttuun tapaan polkupyörällä, joten menot pysyivät hallinnassa. Suurimmat kuluerät olivat ruoka, vuokra ja liikenne.