sunnuntai 16. marraskuuta 2014

Negatiivinen tulosvaroitus

Työtilanteeni ovat tänä vuonna vaihdelleet radikaalisti. Vuosi alkoi reilun kuukauden työttömyysjaksolla, jonka jälkeen sain osa-aikatöitä. Tilanne parani keväällä, kun pääsin koulutustani vastaavaan täyspäivätyöhön. Tällöin minulla oli siis kaksi työtä ja työtunnit olivat viikkotasolla 60 tunnista jopa 85 tuntiin. Syyskuun lopussa menetin koulutustani vastaavan työpaikan johtuen säästötoimenpiteistä ja tästä viikko eteenpäin työt osa-aikaisessa työssäni tippuivat dramaattisesti, enkä lokakuussa ollut tuntiakaan töissä. Tällä hetkellä teen satunnaisia työpäiviä ja olen ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

En kuulu työttömyyskassaan aiemman liiallisen optimismini takia, joten olen pelkän työttömyyspäivärahan varassa. Työttömyystukea en ole kuitenkaan vielä saanut euroakaan. Kun työttömyystuki alkaa juoksemaan, niin se on kuitenkin niin pieni, että se ei riitä edes vuokran maksuun, joten talouteni on tällähetkellä alijäämäinen ja säätämisen olen saanut toistaiseksi unohtaa.

Minulla on onneksi vielä sen verran käteistä, että pärjään vielä usean kuukauden ajan tässä vallitsevassa tilanteessa. Luotan myös siihen että työtilanteeni paranee, enkä täten joudu tekemään pakkomyyntejä sijoitusten suhteen. Varatoimenpiteenä olen kuitenkin laskenut sijoitusten velkavivun 0-prosenttiin (sijoituslainana olen käyttänyt halpaa opintolainaa).

Alkuvuodesta minulla oli myös useiden tuhansien eurojen ylimääräisiä menoja, koska muutin toiselle paikkakunnalle ja ostin huonekaluja, television ym. roinaa ja kännykkänikin vielä meni ja hajosi. Kaikista näistä negatiivisistä seikoista huolimatta olen onnistunut kuitenkin säästämään 7 300 euroa tänä vuonna. Se ei yllä vuositavoitteeseeni, mutta olosuhteisiin nähden sitä voidaan pitää siedettävänä. Synkältä vaikuttavasta tilanteesta huolimatta sijoitusten suhteen olen kuitenkin 10 500 euroa edellä pitkäntähtäimen tavoitettani, kiitos aiemmin tavoitteet ylittäneet säästöt ja suotuisa kurssikehitys. Hauskinta tässä on kuitenkin se, että päivittäistalouteni ollessa alijäämäinen (viime kuussa -1000€), netto-varallisuuteni on kuitenkin kurssinousun myötä kasvanut näinä vaikeina aikoina.

keskiviikko 7. toukokuuta 2014

Rahaneuvos Sharevillessä

Nordnet

Shareville on Nordnetin uusi sosiaalisen sijoittamisen palvelu, jossa sijoittajat voivat jakaa todellisten portfolioidensa omistukset, tehdyt kaupat ja tuottohistorian, sekä keskustella sijoittamisesta. Salkkujen arvoja ei kuitenkaan näytetä euromääräisinä ja käyttäjät toimivat yksityisyyden suojan takaamiseksi nimimerkkien alla.

Palvelu on vielä beta vaiheessa, joten kaikki halukkaat eivät pääse heti mukaan. Rahaneuvoksen salkku kuitenkin löytyy jo Sharevillestä, etsimällä hakukentän avulla Rahaneuvos -nimimerkkiä.

Nordnet - Shareville

Lisäys 7.5.2014 klo:18:25
Loin Sharevilleen Passiiviset Indeksisijoittajat -ryhmän, tervetuloa liittymään!

perjantai 18. huhtikuuta 2014

Ajatusteni selkeyttämistä osinkotulojen suhteen

sijoittaminenTavoitteenani on sijoitusurani alusta alkaen ollut taloudellinen riippumattomuus. Ajatuksenani on ollut päästä tilanteeseen, jossa pystyisin elämään sijoitusteni tuottamalla kassavirralla, ei varallisuutta myymällä. Kassavirralla tarkoitan osinkoja, vuokratuloja, sekä korkotuloja. Aiemmin sijoittaessani suoraan osakkeisiin rakastin saada osinkoja ja katsella Excelissä vuosittain kasvavaa passiivista kassavirtaani. Osakkeiden arvon nousut- ja laskuthan eivät ole oikeaa tuottoa tai tappiota ennen kuin ne realisoidaan. Osingot ovat sen sijaan oikeaa sijoittajan samaa tuottoa. Tätä voidaan verrata vaikkapa kanaan: kanasta voi saada jatkuvaa tuottoa munien muodossa, tai sen voi vaihtoehtoisesti laittaa lihoiksi ja saada tuotto yhdellä kertaa. Vanha sanontakinhan menee että "lypsävää lehmää ei kannata tappaa".

perjantai 11. huhtikuuta 2014

Rich Dad Poor Dad -ilmaiseksi

Rich Dad Poor Dad
Klassinen Robert Kiyosakin "Rikas Isä Köyhä Isä" -kirja on nyt ladattavissa engalnninkielisenä versiona RichDad yhteisön sivuilta. Ilmainen versio on ladattavissa 13.4 asti, joten pidä kiirettä!

Lataa Rich Dad Poor Dad
(Lataaminen vaatii rekistöröitymisen)

sunnuntai 6. huhtikuuta 2014

Ajattelutavan muutos

sijoittaminen
Ihminen on tunne-eläin. Tunteet vaikuttavat meihin kaikilla elämän osa-alueilla, joten omaan tunne-elämään on osattava kiinnittää huomiota ja ymmärrettävä sen vaikutus omaan arkeemme. Meillä kaikilla on tunteemme, mutta erot syntyvät siintä tavasta miten käsittelemme niitä. Jokainen kohtaa ja suhtautuu erilaisiin tunnetiloihin (kuten; pelkoon, pettymyksiin, vihaan, iloon, rakkauteen ja onneen) omalla tavallaan. Tunneälykkyys on menestyksen avain. Suurin osa tekemistämme päätöksistä perustuu tunteisiimme. Tästä johtuen on kyettävä hallitsemaan ja muovaamaan näitä tunnetiloja, joiden vaikutuksesta erilaisia päätöksiä teemme. Kaikki lähtee ajattelutavasta. Teemme asioita jotka tiedämme vääräksi, mutta koska se tuntuu kyseisenä hetkenä hyvältä ja olemme tottuneet tekemään niin kuin teemme, emme tämän vuoksi käyttäydy rationaalisesti tai loogisesti. Lauseet joissa ilmaantuu sanat, ei huvita,- jaksa, -viitsi tai -kerkiä, ovat erittäin yleisiä. Pelko ja epämukavuusalueelle meneminen tuntuu vaikealta, joten ihminen jää helposti kiinni vanhoihin tottumuksiin ja helpolta tuntuviin ratkaisuihin.

maanantai 24. helmikuuta 2014

Sijoitussuunnitelma

TAVOITE

Tavoitteenani on taloudellinen riippumattomuus vuoden 2032 loppuun mennessä. Tällöin sijoitusteni netto-arvon tulisi olla vähintään miljoona euroa. Tähän päästäkseni minun on sijoitettava kuukausittain 1000 euroa uutta pääomaa ja saatava 10% oman pääoman vuosittainen tuotto.

sijoittaminen
TavoiteJohdatus strategiaan


Strategian tulee pohjautua tutkittuun tietoon, eikä spekuloinnille tai näkemyksen ottamiselle tule antaa sijaa. Tavoitteena on saada hyvää tuottoa pitkähköllä aikavälillä (yli 15v.), eikä hetkellisistä alituoton jaksoista tai pörssilaskusta tule välittää. Kaiken toiminnan tulee keskittyä kokonaisuuteen ja lopullisen tavoitteen saavuttamiseen.

Sijoitussuunnitelman taustavaikuttajia -teksissä käsiteltyjen teorioiden ja tutkimusten pohjalta olen päätynyt eräänlaiseen Slice and Dice -tyyppiseen indeksisijoitus strategiaan, jota toteutetaan Buy&Hold and Rebalance -tyyliin. Portfolio on erittäin hajautettu osakkeiden sisällä, mutta tästä huolimatta se poikkeaa merkittävästi markkina-arvopainotetusta indeksistä. Strategiaa voidaan pitää agressiivisenä, eikä se sovellu suurimmalle osalle sijoittajista korkean riskitasonsa vuoksi. Kenenkään ei siis tule tehdä omia sijoituspäätöksiään tämän suunnitelman pohjalta!

sunnuntai 23. helmikuuta 2014

Uusi sijoitussuunnitelma esittelyssä

sijoitussuunnitelma

Kirjallinen sijoitussuunnitelma on erittäin tärkeä työkalu, mutta sen suhteen minulla on kuitenkin ollut suuri aukko omassa sijoitustoiminnassani. Joitain "räpellyksiä" minulla on toki ollut, mutta ne ovat olleet sen verran tulkinnanvaraisia ja hätiköidyin tehtyjä, että käytännön sijoitustoiminta on lähtenyt rönsyilemään todella pahasti ja portfoliosta on usein tullut melkoinen "sillisalaatti". Uuden sijoitussuunnitelman avulla pyrin saamaan sijoittamisesta johdonmukaista ja estämään viimeaikoina paljon esillä olleet psykologiset riskit.

keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Sijoitussuunnitelman taustavaikuttajiaBull market


"Every battle is won before it is ever fought"

Sun Tzu - The Art of War
Sijoitussuunnitelma on välttämättömyys ja huonokin suunnitelma on parempi, kuin ei suunnitelmaa lainkaan. Sijoitussuunnitelma on tehtävä kirjalliseen muotoon ja sitä on pidettävä helposti saatavilla. Se on sijoittajan tärkein työväline ja sitä on seurattava erityisesti vaikeina aikoina.

Sijoitussuunnitelman avaaminen sen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja tutkimuksista, sekä strategian heikkouksien ja vahvuuksien ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Sijoittajan on ymmärettävä mahdollisimman tarkasti ne perusteet, joiden päälle strategia on rakennettu, sillä sisäistettyään taustavaikuttajat; teoriapohjan ja historian -hän todennäköisesti pystyy toimimaan rationaalisemmin sekä nousu- että laskumarkkinoiden aikana ja ymmärtää kurssilaskujen olevan väistämätön osa sijoittamista. Kun pystyy hahmottamaan pitkän-aikavälin kokonaiskuvan, sortuminen hätiköityihin emotionaalisiin virheisiin, jotka yleensä vaikuttavat negatiivisesti portfolion kehitykseen tulee vähenemään. Ainoastaan sijoitussuunnitelman kurinalaisella noudattamisella pystyy saavuttamaan ennalta määritellyt tavoitteet! Tämä tosin edellyttää, että suunnitelma on koottu vahvojen todeksi näytettyjen perusteiden ohjaamana, eikä "musta tuntuu" periaatteella ja että näistä on kyetty tekemään oikeat ja todellisessa maailmassa toimivat strategiat. Jos ja kun sijoittaja alkaa epäilemään strategiansa toimivuutta pörssilaskun tai alituoton ajanjaksoilla (jokaisessa kokonaismarkkinoista poikkeavassa portfoliossa on väistämättä alituoton jaksoja!), on hänen pystyttävä löytämään sijoitussuunnitelmastaan ne perusteet, miksi strategia on pidemmänpäälle toimiva, jotta hän ei sortuisi portfolion arvoa tuhoavaan käyttäytymiseen.

Tähän tekstiin olen koonnut tärkeimpinä pitämiäni taustatietoja, joihin oma sijoitussuunnitelmani tulee nojautumaan. Jaottelun runkona olen käyttänyt William Bernsteinin mallin mukaisesti "sijoittamisen neljää pilaria".


keskiviikko 8. tammikuuta 2014

Slice and Dice

Slice and Dice
Kirjoitin aiemmin indeksisijoittamisen eri muodoista, jossa raotin erilaisia indeksisijoittamisen suuntauksia. Tätä voidaan pitää jatko-osana tuolle kirjoitukselle. Kertauksena aiempaan; indeksisijoittaminen on sanan varsinaisessa merkityksessään kaikkien osakkeiden omistamista, niiden markkina-arvon mukaisessa suhteessa, eli käytännössä voidaan puhua sijoittamisesta Total Stock Market -indeksirahastoon. Tässä tekstissä tutustumme yhteen merkittävimmistä strategioista poiketa markkina-arvopainotetusta indeksistä ja näin yrittää "voittaa markkinat".


maanantai 6. tammikuuta 2014

db x-trackers ETF:t myllerryksessä

Deutche Bank

Deutsche Asset & Wealth Management ilmoitti marraskuun lopussa muuttavansa 18 db-xtrackers etf:n rakennetta synteettisestä replikoinnista fyysiseen. Vielä vuoden 2012 lopulla Deutsche Bank tarjosi ainoastaan synteettisiä (swap-pohjaisia) etf:iä ja se on toiminut tämän tyyppisten tuotteiden pää-äänenkannattajana. Siirtyminen perinteisiin (fyysisiin) etf:iin on seurausta markkinaosuuden pienenemisestä, kun fyysisiä etf:iä tarjoavien indeksitalojen, kuten iSharesin markkinaosuus on vastaavasti kasvanut. Tämä johtuu sijoittajien kohonneesta pelosta vastapuoliriskiä kohtaan. Deutche Bankin x-trackersien markkinaosuus on tällähetkellä noin 13% ja Black Rockin omistama iShares hallitsee noin 50% markkinoista. Deutche Bank tavoittelee uudistuksella markkinaosuuden kasvua 20 prosenttiin.

keskiviikko 1. tammikuuta 2014

Tilinpäätös 2013

Säästäminen

Menojen jakautuminen 2013
Säästötavoitteet olen pyrkinyt asettamaan aina haastaviksi, mutta kuitenkin realistisiksi. Vuodelle 2013 määrittämäni säästötavoite oli 4500 euroa. Summa on sinällään pieni, mutta opiskelijalle pidin sitä sopivan haastavana. Lopulta haaste osoittautui kuitenkin liian helpoksi! Kesäloman ajaksi onnituin saamaan kaksi työpaikkaa, jonka myötä viikkotyötunnit olivat yhteensä 60-70h tietämillä. Tämän lisäksi sain erittäin edullisen kesäasunnon ja työmatkat kuljin totuttuun tapaan polkupyörällä, joten menot pysyivät hallinnassa. Suurimmat kuluerät olivat ruoka, vuokra ja liikenne.