lauantai 14. joulukuuta 2013

Indeksisijoittamisen muotoja

ETF
Indeksisijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista indeksi(osuus)rahastoon, joka pyrkii seuraamaan mahdollisimman tarkasti jotain tiettyä kohdeindeksiä. Yleinen harhakäsitys asiaan perehtymättömille on, että indeksisijoittaminen = S&P500. Indeksisijoittaminen ei todellakaan ole sijoittamista pelkästään S&P500 -indeksiin, vaikkakin se on maailman seuratuin ja tunnetuin osakeindeksi. Kyseinen indeksi koostuu ainoastaan Yhdysvaltojen suurimmista yhtiöistä ja niiden osuudet indeksissä on markkina-arvo painotettu (10 suurinta sijoitusta muodostavat jo 18% indeksistä), joten hajautusta voidaan pitää puutteellisena. Osakeindeksien lisäksi on olemassa valtava määrä erilaisia korko- ja raaka-aineindeksejä, joihin voi sijoittaa samalla tavalla. Tässä blogitekstissä keskitytään kuitenkin vain osakeindekseihin.