Sijoitussuunnitelma

Päivitetty 20.1.2019

Tavoite

Ensisijaisena tavoitteenani on taloudellinen riippumattomuus vuoden 2032 loppuun mennessä. Tällöin sijoitusteni netto-arvon tulisi olla vähintään miljoona euroa. Tähän päästäkseni minun on sijoitettava kuukausittain vähintään 1000 euroa uutta pääomaa salkkuuni ja saatava 10% oman pääoman vuosittainen tuotto. Alhaisempaa tuottoprosenttia voidaan yrittää kompensoida suuremmalla säästöasteella tai muilla tämän sijoitussuunnitelman mahdollistamilla keinoilla.


tavoite
Tavoitteena miljoona euroa vuonna 2032

Strategia

Sijoitussuunnitelmani perustuu sijoitusteoriaan ja sijoitusfilosofiaani. Strategiana on yksinkertainen ja tehokas passiivinen "osta ja pidä" -osakeindeksisijoittaminen.

Allokaatio

Perusallokaation on oltava vähintään 100% osakkeissa. Portfolion tulee olla globaalisti hyvin hajautettu ja sen tulee sisältää kaikenkokoisia yrityksiä. Tavoitteena on maantieteellisesti sijoittaa suunnilleen markkina-arvo painotuksen mukaisesti, kuitenkin siten että kulut saadaan pidettyä mahdollisimman alhaalla, portfolion kokonaisuus suhteellisen yksinkertaisena, eikä mikään yksittäinen etf saa ylittää 20% salkusta (jotta säilytetään mahdollisuus Nordnetin superluottoon). Allokaatiolla ei saa ottaa kantaa minkään maantieteellisen alueen, toimialan, faktorin, fundamenttiperusteen tai markkinanäkemyksen suhteen.

Osakkeiden allokaatiotavoite on alla olevan kaavion mukainen. Tätä jakaumaa ei saa muuttaa, ellei maailman osakemarkkinoiden markkina-arvopainotteisissa indekseissä tapahdu merkittäviä muutoksia, jotka poikkeaisivat selvästi tavoitellusta. (Erillinen Suomi-rahasto on mukana ainoastaan sen erinomaisen kulu- ja verotehokkuuden ansiosta ja jos tämä etu poistuisi, voidaan erillisestä Suomi painotuksesta luopua harkintaa käyttäen. Erillinen USA-rahasto on mukana sen pienen hallinnointipalkkion takia ja siksi että saisin pidettyä yksittäisten rahastojen painot alle 20-prosentissa.)


Yllä olevaan allokaatioon pääsemiseksi, käytetään alla olevan kaavion mukaisia indeksi- ja indeksiosuusrahastoja. Mikäli rahastojen hinnoittelussa tai tarjonnassa tapahtuu muutoksia, voidaan niitä hyödyntää ottamalla myös uusia indeksi(osuus)rahastoja portfolioon. Käytettävien rahastojen on oltava rakenteeltaan fyysisiä ja osingot automaattisesti uudelleensijoittavia.


50% Maailma, kehittyneet markkinat, large cap
 • 16,7% EUNL
  • iShares, TER 0,2%, Nordnet kk-säästö
 • 16,7% XDWD
  • X-trackers, TER 0,19%, Nordnet kk-säätö
 • 16,7% LCUW
  • Lyxor, TER 0,12%, normaalit toimeksiannot

18% Maailma, kehittyneet markkinat, small cap
 • 18% IUSN
  • iShares, TER 0,35%, normaalit toimeksiannot

12% Kehittyvät markkinat
 • 12% IS3N
  • iShares, TER 0,18%, Nordnet kk-säästö

5% OMXH25
 • 5% Superrahasto Suomi
  • Nordnet, TER 0,00%, Nordnet kk-säästö

15% S&P500
 • 15% SXR8
  • iShares, TER 0,07%, Nordnet kk-säästö

Tavoiteallokaationi mukainen portfolio Morningstarin X-Rayssä.

Kaupankäynti

Uusia sijoituksia tehdään ansiotuloista säästämällä kuukausittain allokaatiosuunnitelman mukaisesti. Kulut on pyrittävä pitämään mahdollisimman alhaalla, eikä yksittäisen toimeksiannon hinta saa olla yli 0,8%. Kaupankäynnissä tulee hyödyntää mahdollisuudet ilmaisiin toimeksiantoihin (Nordnet kk-säästösopimukset). 

Niinä kuukausina kun sijoitetaan IUSN-etf:ään, tulee koko kuukauden sijoitussumma keskittää kulujen minimoimiseksi kokonaan tähän yhteen sijoituskohteeseen. Koska myöskään LCUW-etf ei sisälly etf-kuukausisäästösopimukseen, siihen ei normaalisti sijoiteta jos salkun lainoitus ei sitä edellytä tai kerralla ei olla sijoittamassa yli 3 000 euron summaa. LCUW:n alipainotus korvataan tällöin nostamalla EUNL ja XDWD -etf:ien painoja siten, että maailman kehittyneiden markkinoiden isojen yhtiöiden paino pysyisi kuitenkin tavoitellussa 50-prosentissa.

Salkkua tulee tasapainottaa lähtökohtaisesti vain ostojen avulla. Sijoitukset ovat periaatteessa ikuisia, eikä niitä saa lähtökohtaisesti myydä. Erittäin tarkkaa harkintaa käyttäen myyminen on kuitenkin poikkeustapauksena mahdollista seuraavista syistä: 
1.) Salkun tasapainottamiseksi, mikäli se on superluoton käytön takia taloudellisesti kannattavaa 
2.) Sijoituslainan lyhentämiseksi, mikäli se ei onnistu uusien säästöjen avulla ja on perusteltua
3.) Elinkustannusten kattamiseksi, mikäli taloudellinen riippumattomuus on saavutettu 
4.) Muusta oikeasti pakottavasta syystä

Omaa pääomaa sijoitettaessa markkinoita ei saa ajoittaa. Mikäli sijoitettavaksi saadaan kerralla suuria summia käteistä (yli 12 000€), on nekin lähtökohtaisesti sijoitettava välittömästi osakkeisiin. Tässä tilanteessa voidaan kuitenkin käyttää tilannekohtaista harkintaa ja hajauttaa ostot ajallisesti, mikäli markkinatilanne antaa siihen aihetta.

Velkavipu

Pörssiromahduksia voi yrittää hyödyntää käyttämällä vierasta pääomaa. Se tulee tehdä pörssin suhdannekierron oletetulla alkupuoliskolla ottamalla maltillisesti halpaa ja pitkäaikaista sijoituslainaa, mikäli osakkeiden arvostustasot ovat historiallisesti tarkastellen alhaalla ja tuotto-odotus korkealla.

Tällöin on kuitenkin syytä kiinnittää erityistä huomiota riskienhallintaan ja varautua vielä kauan jatkuvaan kurssilaskuun. Velkavipua on kyettävä pitämään useita vuosia, tai jopa vuosikymmeniä, jotta mahdollisesti huonosti osuvan ajoituksen negatiivinen vaikutus saataisiin minimoitua. Pakkomyynteihin ei saa missään tapauksessa päätyä! Velkavipua ei myöskään tule ottaa käyttöön, mikäli se aiheuttaa liikaa stressiä. On myös syytä yrittää välttää ajautumista uuteen laskumarkkinaan (liian) vivutetulla salkulla.

Sijoituslainan lisäksi kannattanee romahduksissa hakea asuntolainan lyhennysvapaata ja sijoittaa myös tästä syntyvä ylijäämä. Lisäksi voidaan harkita omistusasunnon myymistä ja siinä olevan varallisuuden käyttämistä osakesijoituksiin, tai vaihtoehtoisesti asunnon käyttämistä vakuutena sijoituslainalle. Tämän järkevyys tulee kuitenkin perustella laskimen avulla. Mitä enemmän omaa pääomaa on kiinni asunnossa, sen perustellumpaa sen myyminen on.

Nordnetin superluottoa käytettäessä on myös syytä harkita IUSN etf:n painotuksen pienentämistä, jotta riski 20% painon ylittymiselle pienentyisi. Tämä voidaan tehdä nostamalla hivenen muiden rahastojen painotusta tai kokonaan uuden indeksirahaston avulla. Kun luottoa on käytössä, avataan Nordnettiin myös toinen arvo-osuustili, joka mahdollistaa ilmaisen etf-kuukausisäästämisen jatkamisen, vaikka ensisijaisessa tilissä onkin luotto käytössä.

Sijoitussuunnitelman muuttaminen

Varsinaista sijoitustrategiaa ei saa muuttaa, vaan minun on ehdottomasti pysyttävä passiivisessa osakeindeksisijoittamisessa! Sijoitussuunnitelmaan voi kuitenkin tehdä parannuksia ja tarkennuksia siten, että ne ovat sijoitusfilosofiani- ja tavoiteideni hengen mukaisia.

Vanhat sijoitukset

Tätä suunnitelmaa tehdessäni (1/2019) portfoliostani jopa 99% on erittäin riskisissä ja spekulatiivisissä sijoituksissa. Tarkoituksenani on ehdottomasti saada myytyä nämä positiot ja sijoittaa niistä saadut rahat tämän sijoitussuunnitelman mukaisesti passiivisiin indeksiosuusrahastoihin. Muutos on kuitenkin tehtävä hallitusti ja markkinatilanteen mukaan, eikä siinä saa turhaan kiirehtiä. 

Tavoitteenani (toiveenani) on vielä ennen myyntiä moninkertaistaa näiden sijoituskohteiden markkina-arvo. Uraani vaikuttaa tällä hetkellä todella houkuttelevalta deep value -kohteelta ja haluan yrittää hyödyntää tämän tilanteen, kun kerran siihen olen jo mukaan lähtenyt. Myös IOTA vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta projektilta, enkä ole mielelläni myymässä näitä kryptovaluuttoja juuri tapahtuneen kurssiromahduksen jälkeisessä markkinoiden depressiivisessä vaiheessa tappiolla. Tiedostan toki, että tilanne voi edelleen huonontua ja kryptovaluutat voivat muuttua jopa täysin arvottomiksi.

Yleiset osakemarkkinat vaikuttavat olevan (tämä on ajoittamista!) myös ennemmin pörssikierron loppupäässä kuin alkupuoliskolla, joten siltäkään osin ei tuntuisi juuri nyt olevan kiirettä kotiuttaa rahoja välittömästi näistä spekulatiivisistä kohteista vain siksi, että rahat saataisiin vapautettua indeksisijoituksiin. Nykyisten sijoitusteni spekulatiivisen luonteen vuoksi tilannetta on kuitenkin seurattava tarkasti ja positioista on yritettävä päästä eroon "sopivissa tilanteissa", eikä uusia spekulatiivisiä sijoituksia saa tehdä.

"The greatest enemy of a good plan is the dream of a perfect plan." 
Carl von Clausewitz

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti